Super Mario World (T_Norwegian)

Velkommen! Dette er Dinosaur Land. I dette rare landet, har Prisesse Toadstool forsvunnet igjen! Det er nok Bowser som stâr bak.

Hack Source:dorando.emuverse.com
Filename(s):📚 smwno.zip; super-mario-world.238.norsk.zip
💟 Super Mario World (N)
Categorized:💡 Enhancement
Produced By:Just4fun (Zero + Haggar)
Tag / Brand:Just4fun
Approx Date:2001-04-28
Binary Size:4 Mbit (0.5 MByte)
Apply Patch: BPS (38 KB) IPS (123 KB)
CRC32 Check:CA2516B5 - header mismatch
SHA-1 Check:88ad853793010b5514c0446998b9023ea87f923a
Header Info:@32K: 4Mb(+16Kb) LoROM+SRAM V1.00 L01-NTSC/US 255F/DAA0
Other Stuff:
Lunar Magic:Version ? 🔓
Level Edits:0 (est.)
Level Images(no preview)