Super Mario World (T_Polish) (V0.05)

Witamy w krainie zwierzat! W tej dziwnej krainie okazuje sie ze ksiezniczka znowu byla porwana!!! Pewnie Bobek ja porwal.

Hack Source:dorando.emuverse.com
Filename(s):📚 Polish SMW.zip; super-mario-world.33.zip
💟 SMW
Categorized:💡 Enhancement
Produced By:DreamForce
Approx Date:2000-03-01
Binary Size:4 Mbit (0.5 MByte)
Apply Patch: BPS (1 KB) IPS (2 KB)
CRC32 Check:ACA3F7DF - header mismatch
SHA-1 Check:50d41947a083459132a2054e655e51034490c65e
Header Info:@32K: 4Mb(+16Kb) LoROM+SRAM V1.00 L01-NTSC/US 255F/DAA0
Other Stuff:
Lunar Magic:Version ? 🔓
Level Edits:0 (est.)
Level Images(no preview)