Proyecto Latino - Cueva de Concreto (V2)


Hack Source:www.fortalezareznor.com
Filename(s):💟 Big Brawler Level (1)
Categorized:💞 Collaboration
Submitted toProyecto Latino - Entry #112
Produced By:Big Brawler
Tag / Brand:Hackers Latinos
Approx Date:2015-12-20
Binary Size:32 Mbit (4 MByte)
Apply Patch: BPS (1131 KB) IPS (1917 KB)
CRC32 Check:8BECAA7F
SHA-1 Check:2f1cd28b12d9cedc4a57827b78a861e02fbbe785
Header Info:@32K: 32Mb(+1024Kb) FastLoROM+SRAM V1.00 L01-NTSC/US D165/2E9A
Other Stuff:
Lunar Magic:Version 2.40 🔓
Level Edits:190 (est.)
First Level:112 NA
Level Images(are auto produced and may have errors!)

0C7 Title Screen
001 Planicies Iniciales
0A:025 0E:001
002 Rio Contracorriente
0C:03B 0F:03D
003 Colina Piranha
2A:000
004 Pradera de Chomp
89:049
005 Goombas Salvajes
006 Nivel de prueba
00:1FF 02:1FE 07:1CB
007 Valle de Lakitu
01:0E6 02:0E8
008 Puente del Hongo
0E:02E
009 Castillo muncher
05:040
00A Lago Tropical
00:06C 0D:06E 0F:06C
00B Camino a la costa
00C Playa Calavera
0F:03A 11:03A
00D Barco Hundido
04:026
00E Playa Salgar
010 Ruinas acuaticas
90:083
011 Isla nocturna
09:074 0F:011 15:011 1B:074
012 Rocas heladas
00:063 0F:063
013 Paso Verdiacuoso
014 Cueva Submarina
015 Subaquatemplo
21:100
016 Bosque Hoopster
1B:08F
017 Bosque Musical
0A:080 15:081
018 Bosque helado
17:07B 1A:07B
019 NA
0B:0A4 0C:0A4
01B Cueva Bifurcada
00:04B 05:08C 06:01B 07:08D 0F:08E
01C Mina Abandonada
0C:044
01D Luces Fuera
03:090 0F:091
01E NA
0A:0C0
020 NA
04:095 06:094
021 NA
022 Montana de bandidos
023 Nieve Feliz
0B:07D
101 Tormenta Rebalina
08:057
102 Nivel de Michael
0A:03C 14:02C
103 Metalberg
09:071
104 Tierra metalizada
0C:052 0D:053
105 Pueblo Destruido
01:05C 03:05D 05:05E
106 NA
00:079
107 Industria Laser
10:039
108 Corporacion acero
0A:055
109 Alejandose del mar
00:06A 0A:06A
10A Nivel de Ivan
00:0A1 07:060 0C:060 11:0A1
10B Jungla de Pokeys
17:046
10C Jungla de dos caras
0D:030 0E:031 0F:030
10D Caverna de lava
01:032
10E Nivel de anonZ
06:03E
10F NA
05:1BF
110 Abismo de la Muerte
11:067
111 Ciego en lo Oscuro
00:140 11:13F
112 NA
113 NA
116 NA
07:042 0A:116 0B:116 0C:0B0 0D:116 0E:0B1 0F:0B4 10:0B6 13:042
129 STAR ROAD
13B Tienda de objetos
00:076

025 04:000

026 08:027

027 0B:028

028 09:028

029

02A 00:003

02B 00:029

02C

02D

02E 0D:02F

02F 00:063

030 04:10C

031

032 00:033 0B:033

033 0C:038

036

037

038

039 0C:043

03A 00:00C

03B 00:002

03C 02:102

03D 00:002

03E 04:03F

03F

040 08:041

041

042

043

044 0B:02D

045

046 04:01A 07:046 10:04D

047 00:00B

048

049

04A

04D

052 11:054

053

054

055 0A:056

056 0B:057

057 0C:058

058 0A:101

059 03:05B 04:05A

05A

05B 05:059

05C

05D

05E 00:064 01:064 05:05F

05F 00:05E

060 05:10A

063 00:063 01:063 18:069

064

065 0F:066

066 14:067

067 00:065

068 00:065

069

06A 00:06B 10:06B

06B

06C 0A:06D

06D

06E 04:035 08:06D

06F

070

071 09:072

072 06:073 0F:073

073 00:072

074 00:011

076 00:13B 01:077 02:078

077 00:076

078 00:076

079

07A 04:0AD 0F:0AF 10:0AE

07B 02:07B

07D 04:07F 0B:07E

07E

07F 08:07D

080 14:080 16:080 18:080 1A:080

081 00:081 01:081 02:081 03:081 04:081 06:081 08:081 0A:081 0C:081 0E:081 0F:081 10:082 11:081 12:081 14:081 16:081 18:081 1A:081

082

083 0F:085

084

085

08C 07:04B

08D 0F:04B

08E

08F

090 00:01D

091 01:092 04:092

092 00:091

094 00:094 04:095 08:093

095 00:096 02:096

096

09D

0A0

0A1 06:0A2

0A2 06:0A2

0A4 00:0A5

0A5

0A6 07:0A8

0A7

0A8 0F:0A9

0A9

0AD

0AE

0AF

0B0 01:042

0B1 0D:0B2

0B2 0D:0B5

0B3 06:0B2

0B4 00:0B3

0B5

0B6 01:0B2

0C0 09:0C1 0A:0C1

0C1 01:0C2 05:0C1 0B:0C1

0C2

0FD 00:001

0FE

0FF

13F 0C:140

140

141

142

160 0A:00E

1C5

1DF

1F5 05:005

1F6 01:006

1F7 01:1F6

1F8 03:1F7

1F9 00:1F8

1FA 00:1F9

1FB 00:1FA 0A:1EA

1FC 01:1FB

1FD 00:1FC

1FE 00:1FD

1FF 01:1FE